Dane adresowe

Strona na sprzedaż lub wynajem ,Zapraszamy do kontaktu


Zachęcamy do kontaktu telefonicznego!

Jesteśmy dostępni przez pięć dni w tygodniu w biurze oraz pod telefonem. Sprawdzamy regularnie skrzynkę e-mailową.

883600906

kontakt@topranking.com.pl

Czym jest testament?
Testament to dokument prawny, który zawiera rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Testament może zawierać rozrządzenie tylko jednego spadkodawcy. Spadkodawca posiada również prawo do odwołania całego testamentu, jak i jego poszczególnym postanowień, w każdym czasie, aż do chwili śmierci. Zgodne z prawem formy testamentu to: testament własnoręczny, testament notarialny, testament alograficzny, testament ustny.
Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona umowa sprzedaży?
Umowa sprzedaży zobowiązuje do odpłatnego przeniesienia własności rzeczy ze sprzedawcy na kupującego. Właściwie sporządzona umowa sprzedaży koniecznie powinna zawierać takie elementy jak: dane stron umowy (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery identyfikacyjne), określenie przedmiotu umowy, określenie wysokości ceny, oraz określenie obowiązków stron umowy (przeniesienie własności i zapłata).
Jak założyć fundację?
Fundacja to organizacja pozarządowa, która zostaje powołana w określonym celu, np. charytatywnym. Fundacje w Polsce są drugą co do popularności formą organizacji. Ich założenie połączone jest z podpisaniem w obecności notariusza aktu założycielskiego. Przed wizytą w kancelarii, osoby zainteresowane powinny przygotować następujące informacje: dane Fundatorów, określenie firmy i siedziby Fundacji, określenie celów Fundacji i sposobów ich realizacji, oraz oznaczenie dostępnego funduszu założycielskiego.
Czym są małżeńskie umowy majątkowe?
Małżeńskie umowy majątkowe podpisywane są w celu ustalenia rozdzielności majątkowej między małżonkami. Rozdzielność majątkowa znosi bowiem ustawową wspólnotę majątków i zmienia dotychczasowe stosunki majątkowe między małżonkami. Małżeńskie umowy majątkowe dzielą się na: intercyzę, umowę wyłączenia wspólności ustawowej, umowę ograniczenia wspólności ustawowej, umowę ustanowienia rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, umowę rozszerzenia wspólności ustawowej.